تعریفی در مورد بیمه

حق بیمه عبارتی می باشد که از وجوهی که بر طبق قانون تامین اجتماعی و به منظور استفاده از مزایای تامین اجتماعی پرداخته می شود.
دولت موظف می باشد که خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان شامل این قانون و خانواده آن ها می شود.کارفرماها کارگاه هایی که شامل این قانون می شوند موظفند بر طبق قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحد خود کارها و اقدامات لازم را انجام دهند.

منابع درآمد سازمان به صورت زیر می باشد

۱)حق بیمه به مقدار سی درصد حقوق است که مقدار هفت درصد آن به عهده ی بیمه می باشد و مقدار بیست درصد به عهده ی کارفرما و سه درصد باقی مانده توسط دولت تامین خواهد شد.
۲)درآمده به دست آمده از وجوه ذخیره ها و اموال سازمان
۳)مبلغ حاصل شده از خسارت ها و جریمه های نقدی در این قانون مشخص شده است
۴) کمک ها و هدایا
دولت باید حق بیمه سهم خود را به صورت یکجا در بودجه سالانه کل کشور و به سازمان پرداخت کند.سازمان می بایست امور مالی خود را هر سه سال یک بار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و به شورای عالی گزارش های را آماده کند.

حوادث و بیماری ها

بیمه شدگان و افراد خانواده می توانند زمانی این بیمه شامل حالشان می شود که مصدوم شده باشند بر اثر حادثه ای یا ابتلا به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده کنند.خدمات پزشکی که بر عهده ی سازمان تامین خدمات درمانی می باشد شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی,بیمارستانی,تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی نیز می باشد.

خدمات درمانی به دو صورت انجام میگیرد

۱)درمان به روش مستقیم در اولویت بوده
۲)استفاده از روش درمانی غیر مستقیم با اختیار و تشخیصی که از سوی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به موجب آیین نامه ای می باشد.
در صورت از کار افتادن افراد بر اثر اتفاقات کاری تجدید فعالیت بیمه شدگان باید صورت پذیرد توسط سازمان تامین خدمات درمانی.

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)