بعد از ثبت شرکت اشخاص حقیقی وحقوقی بایستی برای انجام امور مالیاتی خود پرونده تشکیل دهند به همین علت برای تشکیل پرونده مالیاتی خود باید اقدام کنند  و به اداره مالیات و دارایی مراجعه کنند . مراحل تشکیل پرونده و تعیین میزان مالیات پرداختی در اداره مالیات و دارایی انجام می شود .
طبق قوانین شر کت ها تا۲ ماه بعد از تاسیس شرکت فرصت دارند پرونده مالیاتی تشکیل دهند .
تشکیل پرونده مالیاتی برای تعیین میزان مالیات پرداختی ضروری می باشد .
برای تشکیل پرونده مالیاتی باید دفاتر مالیاتی را به اداره مالیات تحویل دهید به همین علت تحریرو نگارش دفاتر مالیاتس بسیار مهم می باشد به طوری که اگر دفاتر مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی ناقص باشد یا تحیریر دفاتر ان ها کامل نباشد تشکیل پرونده مالیاتی ان ها به مشکل  خواهد خورد .
تمامی شرکت ها و اشخاص حقیقی و تاجران در اول سال مالی پلمپ دفاتر تجاری را اخذ می کنند و گزارشات مالی را در این دفاتر ثبت می کنند به عبارتی تحریر این دفاتر بر طبق رویدادهای مالی یک سال می باشد ودر پایان سال مالی این دفاتر را به اداره مالیات و دارایی تحویل می دهند .

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی

*اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
*تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
*گواهی امضای افراد و صاحب امضای شرکت
*اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت
*فیش واریزی سرمایه ابتدایی شرکت
*فیش اب وبرق و تلفن و گاز دفتر شرکت
ضرورت تشکیل پرونده مالیاتی

برای انجام فعالیت های قانونی شرکت باید پرونده مالیاتی تشکیل شود .تشکیل پرونده بنا به دلایل زیر ضروری می باشد:

٫۱شرکتی که پرونده مالیاتی نداشته باشد در پایان سال مالی نمیتواند اظهارنامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل بدهد که این موضوع مشکلاتی را نیز بوجود می اورد .
٫۲شرکتی که فاقد پرونده مالیاتی باشد نمیتواند کد اقتصادی اخذ نماید همچنین بدون کد اقتصادی نیز نمی توان با شرکت ها یا سازمان های دیگر قرار دادببند و فعالیت اقتصادی داشته باشد .
٫۳در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی در زمان مقرر طبق قانون سازمان مالیات و دارایی شرکت مرتکب جرائم شده است .

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)