گواهینامه ارزش افزوده یک برگه A5 می باشد که از سوی سازمان امور مالیاتی صادر می شود.محتوای اصلی این نامه مجوزی در مورد اخذ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده ی مشتریان توسط فروشنده می باشد که با نام شرکت و یا شخص فروشنده صادر شده است.این گواهینامه دارای تاریخ اعتبار می باشد و اگر تاریخ اعتبار به پایان برسد بایستی فروشنده به منظور تمدید آن اقدام نماید.این گواهینامه یکی از مسائل مهم در اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده گرفتن مجوز مربوط به فعالیت های مالیاتی می باشد که یکی از مجوز ها گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود.شاید تعداد زیادی از فروشنده های کالا و یا ارائه کنندگان خدمات هنوز با این گواهینامه آشنایی ندارند ولی در صورتحساب های خود مالیات را محاسبه نموده و از خریداران دریافت نموده .
با توجه به این دستور هر یک از افراد حقوقی و حقیقی در پایان هر دوره ۳ ماهه باید خرید ها و فروش خود را در نرم افزار online یا offline ثبت کنند و در حوزه مشخص شده در منطقه خود ارائه دهند و تاییدیه سازمان مالیات بر ارزش افزوده را دریافت کنند و در غیر اینصورت سازمان مالیات بر ارزش افزوده در هیچ صورتی گواهینامه را صادر نمی کند.
 

مراحل دریافت گواهینامه ارزش افزوده

۱)کلیه مراحل مربوط به تکمیل پرونده در حوزه مالیات بر ارزش انجام می شود.
۲)همه ی اظهارنامه های مربوط شروع به فعالیت و ثبت شرکت خود را ارائه داده باشید در صورتی هم که پس از ثبت فعالیتی ندارید بصورت صفر ارائه دهید.
۳)تمامی بدهی مربوط به مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را تا تاریخ درخواست گواهینامه تسویه کرده باشید.
۴)ثبت نام کد اقتصادی شما کامل و به گام ۴۵ رسیده باشد.
همچنین دریافت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده فقط با مجوز مربوط به سازمان مالیات بر ارزش افزوده و تحت عنوان گواهینامه ی ثبت نام قابل اجرا می باشد.بعد از ثبت نام نهایی و ارائه ی اظهار نامه دوره ی ۳ ماهه مالیات بر ارزش افزوده می توانید به منظور گرفتن مجوز اقدام نمایید.در حال حاضر برخی از ادارات سازمان مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر مدارک ذکر شده الزام به گرفتن تاییدیه ماده ۱۶۹ مکرر قانون های مالیاتهای مستقیم در نظر گرفته شده است که در غیر این صورت سازمان مالیات بر ارزش افزوده به هیچ وجه گواهینامه را صادر نمی کند.
این گواهینامه با توجه به تشخیص حوزه مالیات ارزش افزوده به طور ۶ ماه یا یک ساله صادر شده است و بعد از پایان اعتبار شخص های حقیقی و حقوقی الزام به تمدید اعتبار توسط حوزه مالیاتی است.

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)