تغییر محل شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

تغییر آدرس شرکت ها یا موسسات غیر تجاری به منزله جابه جایی آن شرکت و موسسه از محلی به محلی دیگر می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر محل در شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

  1. مدارک هویتی مدیران و شرکاء.
  2. مدارک هویتی شرکت یا موسسه.
  3. سربرگ شرکت یا موسسه.
  4. مهر شرکت و یا موسسه.
  5. با هماهنگی شرکت پویا اندیش تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء و یا اکثر شرکاء در جلسه تعیین شده.
  6. تعیین محلی جدید برای انجام فعالیت شرکت و یا موسسه غیر تجاری.
 

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)