تغییر موضوع شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

در خیلی از موارد در ابتدای تاسیس شرکت و یا موسسه غیر تجاری ٫ برای تعیین موضوع شرکت خیلی موارد لحاظ نمی شود و در گذر زمان آنها مشخص می شود و می توان این موارد را به موضوع شرکت یا موسسه اضافه ٫ کم و یا اصلاح کرد. (برای تغییر موضوع شرکت بهترین راه مشاوره با کارشناسان شرکت پویا اندیش می باشد تا در آینده با چنین مشکلاتی رو به رو نشوید.)

مدارک مورد نیاز جهت تغییر موضوع شرکت ها و موسسات غیر تجاری :

  1. مدارک هویتی مدیران و شرکاء.
  2. مدارک هویتی شرکت یا موسسه.
  3. سربرگ شرکت یا موسسه.
  4. مهر شرکت و یا موسسه.
  5. با هماهنگی شرکت پویا اندیش تعیین جلسه و حضور تمامی شرکاء و یا اکثر شرکاء در جلسه تعیین شده.
  6. تعیین موضوع جدید برای شرکت یا موسسه (جهت تعیین موضوع مناسب برای شرکت ٫ مشاوره با کارشناس الزامی می باشد تا در اداره ثبت دچار مشکل نشود.)

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)