نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی صورت می پذیرد که می توان حالت های زیر را برای آن متصور بود :

  • خارج شدن یک شریک از شرکت و واگذاری سهام خود به اعضای دیگر شرکت.
  • خارج شدن یک شریک از شرکت و واگذاری سهام خود به شخص جدید در شرکت.
  • خارج شدن یک یا چند شخص و واگذاری سهام خود به اشخاص جدید و اعضای قبلی شرکت.
  • خروج کلیه اعضای شرکت و واگذاری سهام خود به اشخاص کاملاً جدید که در واقع این کار واگذاری شرکت و امتیازات شرکت می باشد.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال سهام شرکت :

  1. مدارک هویتی شخص جدید.
  2. مدارک هویتی شرکت.
  3. سربرگ شرکت.
  4. مهر شرکت.
  5. حضور شرکاء در جلسه تعیین شده از شرکت پویا اندیش.

 

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)