پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت مسولیت محدود برای ثبت شرکت خود به نکاتی در مورد شرکت های با مسئولیت محدود می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت با مسئولیت محدود بگیرید.

تعریف شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون :

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ تعریف شرکت مسئولیت محدود به این صورت تعریف می شود :
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

تعریف ساده از شرکت مسئولیت محدود :

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است برای امور تجاری که حداقل وجود دو شریک در آن ضرورت دارد که شرکاء ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشند. در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

موضوع شرکت مسئولیت محدود :

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ موضوع شرکت مسئولیت محدود فقط برای امور تجاری تشکیل می شود.
نکته: موضوعاتی که مجوزی است اگر در موضوع اساسنامه آورده شود باید جواز آن موضوع را از مرجع صادر کننده جواز کسب کرد.

تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود :

طبق قانون تجارت ماده ۹۴ تعداد شرکاء در شرکت مسئولیت محدود به این صورت تعیین می شود :

در شرکت مسئولیت محدود تعداد شرکاء بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. باید توجه داشت که هر شرکت با مسئولیت محدود که عده شرکاء آن بیشتر از دوازده نفر باشد باید دارای هیأت ناظر بوده و هیأت مزبور لااقل سالی یک مرتبه ‌مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.‌ هیأت ناظر باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند.
حداکثر تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نشده است ٫ بنابراین حدی برای حداکثر شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود تعیین نشده است. عموماً رابطه شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود با یکدیگر رابطه نزدیک می باشد و از نوع خانوادگی می باشد. افراد زیر ۱۸ سال به شرط آنکه حق امضایی نداشته باشند می‌ توانند شریک و عضو شرکت با مسئولیت محدود شوند.

نام شرکت با مسئولیت محدود :

طبق قانون تجارت ماده ۹۵ نام شرکت مسئولیت محدود به این صورت باید قید شود :

در اسم شرکت باید عبارت (‌با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌ مقررات آن خواهد بود. ‌اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در‌شرکت تضامنی را خواهد داشت.
به زبان ساده تر می توان گفت در تمامی اوراق و اطلاعیه و سربرگ شرکت و هر جایی که نام شرکت آورده می شود باید در کنار نام شرکت عبارت با مسئولیت محدود قید شود. در حال حاضر به علت وجود ثبت شرکت های زیاد در ایران نام های تک سیلابی تا سه سیلابی تقریباً ثبتشان سخت شده است ولی شرکت پویا اندیش  می تواند در این مرحله برای اخذ نام های تک سیلابی به بالا شما را یاری رساند. ممنوعیت قید نام یک یا چند تن از شرکاء در کنار نام شرکت ٫ نشانگر برتری جایگاه سرمایه بر اعتبار شرکاء می باشد. در اداره ثبت شرکت ها بعد از تعیین نام شرکت ٫ نام تائید شده به مدت ۶۰ روز برای آن شرکت محفوظ می ماند و بعد از آن هر شخص دیگری می تواند آن نام را برای شرکت خود انتخاب نماید. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود باید حداکثر ۵ نام را برای شرکت پویا اندیش  مشخص کنید که بر اساس اولویت باشد. برای تعیین نام حتماً با موسسه ثبتی ذهن ناب مشورت کنید تا زمان شما برای تعیین نام طولانی نشود و نام های مجوزی جزو نام شما نباشد.

سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در زمان تاسیس :

طبق قانون تجارت ماده ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ و ۱۰۲ و ۱۱۲ سرمایه شرکت با مسئولیت در موقع تاسیس به این صورت است :

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌ شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه ‌های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است. شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه ‌های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی ‌دارند. سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی ‌اسم و غیره درآید. سهم الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌ غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.
به زبان ساده می توان گفت سرمایه شرکت با مسئولیت محدود حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد که در زمان تاسیس شرکت با مسئولیت محدود باید به مدیر عامل شرکت تسلیم شود و مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ کند. شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد باید در قبال سرمایه غیر نقدی نظر کتبی‌ کارشناس رسمی وزارت دادگستری باید اخذ شود.

محل قانونی شرکت با مسئولیت محدود(محل اصلی شرکت) :

مرکز اصلی شرکت همان جایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیش توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کد پستی همخوانی داشته باشد.

شعب شرکت با مسئولیت محدود :

شرکت در شرف تاسیس می تواند دارای شعب مختلف باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه میتوان در ابتدا تاسیس شرکت شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد.

روزنامه کثیرالانتشار شرکت با مسئولیت محدود :

روزنامه کثیرالانتشار هر شرکت میتواند متفاوت باشد. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که تاسیس و تغییرات و آگهی های دعوت شرکاء و اعضاء را به صورت خلاصه در آن باید ذکر کرد. روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار متفاوت است. هزینه های روزنامه های کثیرالانتشار متفاوت می باشد و با توجه به کادر هر آگهی محاسبه می شود. برای مشاوره بهتر حتماً با شرکت پویا اندیش  تماس حاصل کنید. از اول سال ۹۶ چاپ روزنامه کثیرالانتشار اجباری شده و اگر شرکتی روزنامه کثیرالانتشار خود را چاپ نکند تغییرات بعدی خود را نمی تواند انجام دهد.

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود :

مدت فعالیت شرکت با مسئولیت محدود به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال شرکت هایی که برای انجام کار های پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و شرکت های که برای انجام امور بازرگانی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.

سال مالی شرکت های با مسئولیت محدود:

سال مالی اکثر شرکت ها از اول فروردین می باشد تا آخر اسفند ماه. در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود. مثل مدارس و دانشگاه ها که سال مالی آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال مالی خود را تعریف می کند و یا بعضی از شرکت های سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.

اوراق قانونی شرکت های مسئولیت محدود :

شرکت های با مسئولیت محدود برای تاسیس احتیاج به اوراقی دارد که باید به امضاء شرکاء و اعضاء رسیده باشد و به شرح ذیر می باشد :
۱. شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود.
۲. اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود.
۳. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت با مسئولیت محدود.
این اوراق برای هر شرکت متفاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه شرکت های با مسئولیت محدود ندارد. با توجه به خواسته شرکاء و اعضاء شرکت کلیه اوراق قانونی شرکت با مسئولیت محدود را شرکت پویا اندیش  به صورت اختصاصی و جامع ثبت می کند به گونه ای که کاملاً با مقررات قانون تجارت همخوانی داشته باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند.

وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

۱. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن.
۲. تصویب طرح اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳. انتخاب اولین مدیران شرکت با مسئولیت محدود.
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای شرکاء تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌ شد.
نکته: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است آماده باشد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 • شرکتنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
 • صورتجلسه مجمع عمومی موسسین دو نسخه.
 • مدارک هویتی شرکاء و اعضاء.
 • مدارک هویتی هیات نظار (در صورتی که تعداد اعضاء بیشتر از ۱۲ نفر باشد.)
 • اقرارنامه مدیر عامل به دریافت سرمایه اولیه.
 • ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
 • اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت شرکت با وکیل صورت پذیرد.
 • گواهی عدم سوء پیشینه.
 • در مواردی که شریک حقوقی باشد برابر اصل مدارک شرکت سهامدار به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شرکت.

شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.

(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)

 
 

سوالات متداول ثبتی - شرکت با مسئولیت محدود

سوال ۱: مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود را به اختصار توضیح دهید :
جواب: مراحل پیش ثبتی:
 • تکمیل مدارک مشتری توسط موکل و تحویل به کارشناس شرکت پویا اندیش.
 • شناسنامه و کارت ملی شرکاء شرکت در شرف تاسیس.
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس+۱۰.
 • تعیین ۵ نام برای تعیین نام شرکت با مسئولیت محدود. تعیین نام اصولاً ۳ روزه انجام می شود.
 • امضاء وکالتنامه کارشناس شرکت پویا اندیش.
مراحل پست :
 • خرید پاکت پستی از اداره پست محل اقامت شرکت با مسئولیت محدود.
 • تکمیل پاکت پستی.
مراحل ثبتی:
 • تنظیم اوراق ثبتی تاسیس شرکت با مسئولیت محدود.
 • امضاء مدارک تایید تعیین نام شده توسط شرکاء.
 • در صورت مجوزی بودن ثبت ٫ مجوز مربوطه ارائه می شود.
 • ارسال برای اداره ثبت.
انجام دفتر نویسی و امور ثبتی توسط وکیل مربوطه بعد از ۲۰ روز کاری حدوداً.
 
سوال ۲: حداقل تعداد شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود چند نفر می باشد ؟
جواب : حداقل تعداد شرکاپ در شرمت با مسئولیت محدود ۲ نفر می باشد که عضو هیات مدیره می باشند.
 
سوال ۳: حداقل سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود چقدر می باشد؟
جواب : حداقل سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون هزار ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد.
 
سوال ۴: ثبت شرکت با مسئولیت محدود چند روزه به وصول می انجامد؟
جواب : شرکت پویا اندیش در کمترین زمان ممکن پروسه ثبت شرکت با مسئولیت محدود را با مجربترین وکلا و تنظیمات به ثبت می رساند که این زمان بین ۷ روز تا ۲۵ روز می باشد.
 
سوال ۵: شرکاء شرکت با مسئولیت محدود می توانند زیر سن قانونی ۱۸ سال باشند؟
جواب : بله ٫ در صورتی که عضو هیات مدیره شرکت نباشند و فقط شریک باشند مانعی وجود ندارد.