پس از تصمیم برای ثبت شرکت و انتخاب نوع شرکت سهامی خاص برای ثبت شرکت خود به نکاتی در مورد شرکت های سهامی خاص می پردازیم تا با دید باز و روشن تصمیم به ثبت شرکت سهامی بگیرید.


تعریف شرکت سهامی خاص طبق قانون :


طبق قانون تجارت لایحه اصلاحی ماده ۴ نوع دوم تعریف شرکت سهامی خاص به این صورت تعریف می شود :
شرکت ‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص ‌نامیده می‌شوند.


تعریف ساده از شرکت سهامی خاص :


شرکت سهامی خاص شرکتی است بازرگانی (حتی اگر موضوع عملیات آن ٫ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه آن منحصراً توسط موسسین تامین می گردد و سرمایه آن بر خلاف شرکت با مسئولیت محدود که سرمایه نقدی می باشد به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ٫ بعد از ثبت شرکت سهامی خاص بر اساس مبلغ اسمی سهام می باشد.


موضوع شرکت سهامی خاص :


طبق قانون تجارت لایحه اصلاحی ماده ۲ موضوع شرکت سهامی خاص به این صورت تعیین می شود :
شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد و باید توجه داشت که شرکت های سهامی خاص می توانند موضوع غیر بازرگانی هم داشته باشند.
نکته: موضوعاتی که مجوزی است اگر در موضوع اساسنامه آورده شود باید جواز آن موضوع را از مرجع صادر کننده جواز کسب و اخذ کرد.


تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص :


طبق قانون تجارت لایحه اصلاحی ماده ۳ تعداد شرکاء در شرکت سهامی خاص به این صورت تعیین می شود :
در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد و در شرکت سهامی خاص حداکثر تعداد شرکاء تعیین نشده است و می تواند هر تعداد شریک و سهامدار که شرکت لازم دارد در شرکت عضو و سهامدار و شریک شود.
توجه کنید شرکت پویا اندیش میتواند شرکت سهامی خاص را با ۲ شریک و سهامدار برای شما به ثبت برساند.

نام شرکت سهامی خاص:


طبق قانون تجارت لایحه اصلاحی نام شرکت سهامی خاص به این صورت باید قید شود :
در شرکت ‌های سهامی خاص عبارت ( شرکت سهامی خاص ) باید قبل از نام‌ شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ ها و آگهی‌ های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
به زبان ساده تر می توان گفت در تمامی اوراق و اطلاعیه و سربرگ شرکت و هرجایی که نام شرکت آورده می شود باید در کنار نام شرکت عبارت سهامی خاص قید شود. این موضوع برای تمامی شرکت ها و موسسات لازم الاجرا می باشد.در حال حاضر به علت وجود شرکت های زیاد در ایران نام های تک سیلابی تا سه سیلابی تقریباً ثبتشان سخت شده است ولی شرکت پویا اندیش می تواند در این مرحله برای اخذ نام های تک سیلابی به بالا شما را یاری رساند. در اداره ثبت شرکت ها بعد از تعیین نام شرکت ٫ نام تائید شده به مدت ۶۰ روز برای آن شرکت محفوظ می ماند و بعد از آن هر شخص دیگری می تواند آن نام را برای شرکت خود انتخاب نماید.
برای ثبت شرکت سهامی خاص باید حداکثر ۵ نام را برای شرکت پویا اندیش مشخص کنید که بر اساس اولویت باشد. برای تعیین نام حتماً با موسسه مشورت کنید تا زمان شما برای تعیین نام طولانی نشود و نام های مجوزی جزو نام شما نباشد.


سرمایه شرکت سهامی خاص در موقع تاسیس:


طبق قانون تجارت لایحه اصلاحی سرمایه شرکت سهامی خاص در موقع تاسیس به این صورت است :
در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر‌باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌ حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می ‌تواند انحلال آن را‌ از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.
به زبان ساده می توان گفت سرمایه شرکت سهامی خاص حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد که در زمان تاسیس شرکت لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد ‌شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده گذاری کرد. هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیرنقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی ‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه نمود. برای سرمایه غیر نقدی نظر کتبی‌ کارشناس رسمی وزارت دادگستری الزامی می باشد.


سهام شرکت سهامی خاص :


سهم ممکن است با نام و یا بی نام و یا ممتاز (با رعایت تشریفات) باشد. هر شریک حداقل باید یک سهم داشته باشد تا در ردیف سهامداران قرار گیرد. باید توجه داشت که شرکت‌ های سهامی خاص نمی ‌توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ‌ها عرضه نمایند

 

محل قانونی شرکت سهامی خاص (مرکز اصلی شرکت) :


مرکز اصلی شرکت همان جایی می باشد که شرکت می خواهد فعالیت خود را در آنجا انجام دهد. باید توجه داشت که آدرس شرکت بسیار مهم می باشد به دلیل اینکه حوزه مالیاتی را مشخص می کند. در حال حاضر شرکت در شرف تاسیس مرکز اصلیشان توسط اداره ثبت شرکت ها استعلام می شود و باید آدرس با کد پستی همخوانی داشته باشد.


شعب شرکت سهامی خاص:


شرکت در شرف تاسیس می تواند دارای شعب مختلف باشد که با اعلام شعب و انجام امور تاسیس شعب برای کمتر شدن هزینه میتوان در ابتدا تاسیس شرکت شعب را اعلام نمود تا از هزینه ها کم کرد.


تعداد سهام شرکت سهامی خاص:


تعداد سهم هر شریک باید حداقل یک سهم باشد تا در لیست سهامداران جای بگیرد. باید توجه داشت که سهم کمتر از ۱ مثلاً ۰/۵ سهم وجود ندارد و حداقل میزان سهم ۱ می باشد.


روزنامه کثیرالانتشار شرکت سهامی خاص:


روزنامه کثیرالانتشار هر شرکت می تواند متفاوت باشد. روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای است که تاسیس و تغییرات و آگهی های دعوت سهامداران را به صورت خلاصه در آن باید ذکر کرد. روزنامه رسمی با روزنامه کثیرالانتشار متفاوت می باشد. هزینه های روزنامه های کثیرالانتشار متفاوت می باشد و بر اساس کادر هر آگهی محاسبه می شود. برای مشاوره بهتر حتماً باشرکت پویا اندیش تماس حاصل کنید. از اول سال ۹۶ چاپ روزنامه کثیرالانتشار اجباری شده و اگر شرکتی روزنامه کثیرالانتشار خود را چاپ نکند تغییرات بعدی خود را نمی تواند انجام دهد.


مدت شرکت سهامی خاص:


مدت شرکت به صورت محدود و نامحدود می باشد. برای مثال شرکت هایی که برای انجام کار های پروژه ای تاسیس می شوند عمدتاً به صورت محدود هستند و شرکت های که برای انجام امور بازرگانی هستند به صورت نامحدود تاسیس می شوند.


سال مالی شرکت های سهامی خاص:


سال مالی اکثر شرکت ها در ایران از اول فروردین ماه تا آخر اسفند ماه می باشد. در بعضی از شرکت ها به علت شروع سال مالی متفاوت سال مالی متفاوتی برای آنها در نظر گرفته می شود. مثل مدارس و دانشگاه ها که سال مالی آن ها از اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه سال مالی خود را تعریف می کند و یا بعضی از شرکت های سال مالی خود را بر اساس سال میلادی تعیین می کنند.


اوراق قانونی شرکت های سهامی خاص :


شرکت های سهامی خاص برای تاسیس احتیاج به اوراقی دارد که باید امضاء شرکاء و سهامداران و اعضاء رسیده باشد و به شرح ذیر می باشد :
۱. اظهارنامه شرکت سهامی خاص.
۲. اساسنامه شرکت سهامی خاص.
۳. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی خاص.
۴. صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص.
این اوراق برای هر شرکت متفاوت می باشد و رویه ثابتی برای کلیه شرکت های سهامی خاص ندارد. با توجه به خواسته شرکاء و اعضاء شرکت کلیه اوراق قانونی شرکت سهامی خاص را شرکت پویا اندیش به صورت اختصاصی و جامع ثبت می کند به گونه ای که کاملاً با مقررات قانون تجارت همخوانی داشته باشد و در آینده باعث بروز مشکلی نشود و تمام موارد را لحاظ می کند.


وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:


۱. رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأییدیه مبالغ لازم.
۲. تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن.
۳. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت.
۴. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد‌ شد.
نکته: گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است آماده باشد.


مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص:


• اظهارنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
• اساسنامه تنظیم شده توسط موسسه دو نسخه.
• صورتجلسه مجمه عمومی موسسین دو نسخه.
• صورتجلسه هیات مدیره دو نسخه.
• مدارک هویتی سهامداران و بازرسین برابر اصل شده.
• گواهی بانکی پرداخت حداقل ۳۵ درصد سرمایه شرکت در یکی از بانک های نزدیک به محل اقامت شرکت همراه با فیش بانکی.
• ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع.
• اصل وکالتنامه وکیل در صورتی که ثبت شرکت با وکیل صورت پذیرد.
• گواهی عدم سوء پیشینه.
• در مواردی که سهامدار حقوقی باشد برابر اصل مدارک شرکت سهامدار به همراه معرفی یک شخص حقیقی از طرف شرکت.
از آنجایی که ثبت شرکت سهامی خاص کار خدماتی می باشد خیلی از موسسات با رقم های بسیار بالاتر ثبت شرکت سهامی خاص را انجام می دهند. لازم به ذکر است که شرکت پویا اندیش هیچ رقمی اضافه از رقم های اعلام شده از موکل یا افراد دریافت نخواهند کرد و رقم اعلامی را رقم رقابتی می داند.


شرکت پویا اندیش با داشتن سابقه طولانی در این امر توانایی ارائه خدمات به شما در عالی ترین سطح کیفی می باشد.
(سرعت و نظم و کیفیت را باما تجربه کنید)

سوالات متداول ثبتی - شرکت سهامی خاص


سوال ۱: مراحل ثبت شرکت سهامی خاص را به اختصار توضیح دهید :
جواب: مراحل پیش ثبتی:
• تکمیل مدارک مشتری توسط موکل و تحویل به کارشناس شرکت مالی اداری پویااندیش.
• شناسنامه و کارت ملی سهامداران شرکت در شرف تاسیس.
• شناسنامه و کارت ملی بازرسین.
• اصل گواهی عدم سوء پیشینه از پلیس+۱۰.
• تعیین ۵ نام برای تعیین نام شرکت سهامی خاص. تعیین نام اصولاً ۳ روزه انجام می شود.
• امضاء وکالتنامه وکیل شرکت مالی اداری پویااندیش.
مراحل پست :
• خرید پاکت پستی از اداره پست محل اقامت شرکت سهامی خاص.
• تکمیل پاکت پستی.
مراحل ثبتی:
• تنظیم اوراق ثبتی تاسیس شرکت سهامی خاص.
• امضاء مدارک تایید تعیین نام شده توسط سهامداران و بازرسین.
• برگه گواهی بانکی تائید شده از بانک.
• در صورت مجوزی بودن ثبت ٫ مجوز مربوطه ارائه می شود.
• ارسال برای اداره ثبت.
انجام دفتر نویسی و امور ثبتی توسط وکیل مربوطه بعد از ۲۰ روز کاری حدوداً.

سوال ۲: حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص چند نفر می باشد ؟
جواب : حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد که عضو هیات مدیره می باشند و دو نفر هم بازرسین اصلی و علی البدل شرکت می باشند.

سوال ۳: حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص چقدر می باشد و شرکت سهامی خاص از لحاظ سرمایه ای چه مزایایی دارد؟
جواب : حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون هزار ریال معادل یکصد هزار تومان می باشد. بانک ها و موسسات اعتباری برای شرکت های سهامی خاص اعتبار بیشتری نسبت به شرکت های دیگر قائل هستند. یکی از شروط افتتاح اعتبارات اسنادی LC یا مابقی تسهیلات بانکی این است که شرکت سهامی باشد. شرکت های سهامی تا ۱۰ برابر سرمایه اولیه خود می توانند وام از بانک ها و موسسات اعتباری دریافت کنند.

سوال ۴: چه کسانی نمی توانند بازرس شرکت شوند ؟
جواب : افراد زیر نمی توانند بازرس شرکت سهامی خاص شوند:
• مدیران یا مدیر عامل شرکت
• افرادی که از اقوام نزدیک مدیران باشند و یا نام خانوادگی مشترک داشته باشند.
• هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفاً حقوق دریافت می کند.
• افرادی که سوء پیشینه دارند.

سوال ۵: بازرس کیست و چه نقشی ایفاء می کند؟
جواب: در شرکت سهامی خاص وجود ۲ بازرس ضروری است که بازرس اصلی و بازرس علی البدل می باشند. بازرسین برای مدت ۱ سال مالی انتخاب و تعیین می شوند. بازرسان بازرسی در مورد صحت صورتحساب ها و سود و زیان و ترازنامه و صحت اطلاعاتی مدیران ارائه می دهند به مجامع عمومی اظهار نظر می کنند و و گزارش آن را به مجمع عمومی عادی می دهند که این گزارش لااقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در مرکز اصلی شرکت برای صاحبان سهام آماده می باشد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرسین از طرف مجمع عمومی صادر شود از درجه اعتبار ساقط است.

سوال ۶: ثبت شرکت سهامی خاص چند روزه به وصول می انجامد؟
جواب : شرکت مالی اداری پویااندیش در کمترین زمان ممکن پروسه ثبت شرکت سهامی خاص را با مجربترین وکلا و تنظیمات به ثبت می رساند که این زمان بین ۷ روز تا ۲۵ روز می باشد.

سوال ۷: سهامداران شرکت سهامی خاص می توانند زیر سن قانونی ۱۸ سال باشند؟
جواب : بله ٫ در صورتی که عضو هیات مدیره شرکت نباشند و فقط سهامدار باشند مانعی وجود ندارد.

سوال ۸: کارمند رسمی دولت می تواند سهامدار و عضو هیات مدیره شرکت سهامی خاص باشد؟
جواب : خیر ٫ کارمند رسمی دولت در صورتی می تواند سهامدار باشد که تنها ۲۰٪ سهم شرکت را دارا باشد و فقط عضو هیات مدیره باشد و هیچ حق امضایی نمی تواند داشته باشد.