اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ٫ فن ٫ فناوری ٫ صنعت و مانند آنها حل می کند.
به طور کلی اختراع ٫ حق انحصاری است که به مخترع آن در قبال خلق و ایجاد محصول با فرآیند صنعتی که دارای وصف جدید بودن ٫ گام ابتکاری و کاربرد صنعتی است از طرف دولت و قوه حاکمه اعطاء می شود. به طور کلی اختراع به معنی راه حل جدید و نو آورانه برای حل یک مشکل فنی است. این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله ٫ دستگاه ٫ محصول ٫ دارو یا فرآیند صنعتی کاملاً جدید مربوط باشد ٫ یا ممکن است فقط بهبودی جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده ای باشد.


مزایای ثبت اختراع :


اختراع ٫ حاصل و ثمره تلاش فکری و تراوش ذهنی مخترع است که در قالب یک محصول صنعتی یا فرآیند صنعتی متبلور می شود و اختراع در اینجا معدل واژه INVENTION است. اما اختراع در قوانین مختلف کشور ها زمانی حمایت می شوند که این اختراعات طبق تشریفات جاریه آن کشور در موعد و زمان مقرر به ثبت رسیده باشد و شرط استفاده از این حق ٫ ثبت آن در مراجع ذیصلاح که اداره ثبت اختراعات می باشد صورت پذیرفته باشد که در اینجا حق اختراع معادل واژه PATENT می باشد.


حمایت از اختراع :

 
بعد از ثبت و اعطای حق اختراع به مالک و مخترع ٫ بر طبق قانون به دو شکل از اختراع حمایت می شود :


• حمایت ایجابی از اختراع :


یعنی اینکه به دارنده حق می دهد که از خلاقیت و تلاش ذهنی خود بهره بگیرد.


• حمایت سلبی از اختراع :


یعنی اینکه سایرین را مکلف می کند که به این حقوق حاصل از آفرینش های فکری احترام گذاشته و مانع از هرگونه حق نقص ٫ بدون اجازه مالک این حقوق بشود.


مزایای ثبت اختراع :


در دنیای رقابت و کسب و کار ثبت اختراع دارای مزایای زیر می باشد:


• موقعیت قدرتمند در بازار و امتیاز رقابتی.
• سود بیشتر یا بازگشت بیشتر سرمایه از طریق نظام انحصار.
• درآمد مضاعف از تفویض اجازه بهره برداری و انتقال اختراع.
• دسترسی به فناوری از طریق لیسانس دو جانبه.
• دسترسی به بازارهای جدید.
• خطر کمتر نقص حق.
• توانایی بیشتر برای دریافت وام و یا جمع آوری منابع مالی با نرخ معقول بهره.
• ابزاری قدرتمند برای اقدام قانونی علیه تقلید کنندگان و سوء استفاده کنندگان.
• وجهه مثبت شرکت یا بنگاه صاحب اختراع.
• استفاده از مزایای بنیاد ملی نخبگان.
• استفاده از تسهیلات شرکت های فناور و دانش بنیان.
• استفده از صندوق حمایت لز پژوهشگران کشور.


مدت اعتبار اختراع:


اعتبار گواهینامه اختراع پس از ۲۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منتفی می شود البته حفظ گواهینامه اختراع در این ۲۰ سال منوط به پرداخت اقساط سالیانه می باشد.


اختراعات غیر قابل ثبت :


طبق ماده ۴ قانون اختراعات موارد زیر از حیطه حمایت از اختراعات خارج است:


الف- کشفیات ٫ نظریه های علمی ٫ روش های ریاضی و آثار هنری.
ب- طرح ها و قواعد با روش های انجام کار تجاری و سایر فعالیت های ذهنی و اجتماعی.
ج- روش های تشخیص و معالجه بیماری های انسان با حیوان. (این بند شامل فرآورده هاب منطبق با تعیرف اختراع و مورد استفاده در روش های مزبور نمی شود.)
د- منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آنها و همچنین فرآیند های بیولوژیک تولید آنها.
هـ- آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش بینی شده باشد.
و- اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد

مدارک لازم جهت ثبت اختراع :

• اظهار نامه اختراع (تهیه شده توسط شرکت پویا اندیش برای سرعت در انجام کار).
• شرح کامل اختراع یا وسیله جدیدی که بررسی آن تقاضا شده است.
• انتخاب عنوان برای اختراع.
• نقشه های اختراع انجام شده در اندازه های تعیین شده.
• مدارک هویتی شرکت در صورت حقوقی بودن.
• مدارک هویتی مخترع در صورتی که حقیقی باشد.
• مدارک تکمیلی که در شرکت پویا اندیش اعلام خواهد شد.
 

نکته بسیار مهم :


بدینوسیله در خصوص ثبت بین المللی قویاً تاکید می گردد که ثبتی به عنوان ثبت بین المللی یکپارچه وجود ندارد و و ثبت هریک از مصادیق مالکیت صنعتی مطابق معاهدات و کنوانسیون ها در قلمرو کشورها یا اتحادیه های عضو آنها مطابق مقررات مربوطه صورت می گیرد و تبلیغاتی با عناوین ثبت بین المللی یا جهانی به صورت یکپارچه با وعده هایی چون شرکت در نمایشگاه های بین المللی و سوء استفاده های احتمالی دیگر متقلبانه بوده و بی پایه و اساس می باشد. به متقاضیان ثبت توصیه می گردد که در ارتباط با نحوه اقدامات و رویه های ثبت در وهله اول از مشورت های شرکت پویا اندیش بهره بگیرند و راهنمایی ها و دستور العمل های شرکت را استفاده نمایند.