به جای مالکیت معنوی ٫ بهتر است از اصطلاح مالکیت فکری استفاده شود این واژه ترجمه شده عبارت INTELLECTUAL PROPERTY می باشدکه به معنای دارایی و یا مالکیت ذهنی و فکری می باشد و مالکیتی است که ناشی از فکر می باشد. مالکیت محصولاتی که فیزیکی و ملموس هستند مانند صندلی که قابل لمس به شمار می رود ولی یک موزیک ٫ فیلم ٫ طرح صنعتی اختراع از جنس فکر هستند و قابل لمس نمی باشند اگر چه در یک شیء قابل لمس تجلی پیدا می کنند اما چیزی که از این فرآیند پدید آورنده است یک امر غیر محسوس است و به این خاطر مالکیت یا دارایی فکری نامیده می شود. شخص حقیقی یا حقوقی دارنده مالکیت فکری می تواند محصول فکری خود را آزادانه در اختیار همه بگذارد یا اینکه آن را کنترل کند و در انحصار خود قرار دهد. مالکیت فکری به محتوا و نفس اثر تعلق پیدا می کند و صاحب اثر مالک آن است. به طور کلی حق مالکیت دو جنبه دارد. یکی اینکه به مالک اختیار تصرف در مال را می دهد. یکی دیگر اینکه مانع تصرف دیگران در آن می شود.

انواع و اقسام محصولاتی که مالکیت فکری برای آنها مطرح می باشد را می توان به شرح زیر نام برد :

کتاب ٫ انواع اجراها ( اجراهای هنری خوانندگی ٫ نوازندگی ٫ .... ) ٫ نقاشی ٫ برنامه های رادیو و تلویزیونی ٫ فیلم های ویدئویی ٫ تصاویر ٫ علائم تجاری ٫ اختراعات ٫ نشانه های جغرافیایی ٫ نام شرکت ها ٫ فرمول های شیمیایی ٫ گونه های گیاهی ٫ عطرها و .... محصولاتی هستند که هر کدام به نوعی در آنها مالکیت فکری حضور دارد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت مالکیت فکری :

  1. کارت ملی و شناسنامه متقاضی.
  2. توضیحات نوشتاری کامل از مزایا و معایب مالکیت فکری.