خدمات مالی
 
حسابداری:حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی و استقرارسیستم متمرکزو تربیت نیروهای شما
 
حسابرسی:انواع گزارشات حسابرسی داخلی و رسمی
 
مالیاتی: کلیه امور مربوط به مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده وماده 169 مکرر و نوشتن لایحه های دفاع جهت شرکت در کمیسیونها
 
ارائه کلیه خدمات مربوط به مشاوره مالی و مالیاتی
 
خدمات اداری
 
ثبت شرکتهای سهامی خاص،عام،تعاونی،مسئولیت محدود وموسسات و تنظیم صورتجلسات تغییرات و ثبت سامانه
 
ثبت برند واختراع و ایده و طرحهای صنعتی
 
اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی و جواز فنی مهندسی و جواز تاسیس
 
مشاوره درخصوص امور اداری اشخاص حقیقی و حقوقی و طراحی و تنظیم اتوماسیون اداری حقیقی و حقوقی
آیا قصد ثبت شرکت دارید؟
 
شرکت پویا اندیش آماده ثبت هرنوع شرکت می باشد
 
راهکارهای افزایش بهره وری در کسب و کارمان چیست؟
 
هریک ازراهکارها باداشتن نظام مالی قدرتمند قابل دستیابی می باشد
 
استفاده از مواد اولیه باکیفیت و به صرفه وتجهیزات به روز و با قیمت مناسب با به کارگیری کارکنان متخصص
 
شرکت پویا اندیش دارای متخصصینی بوده که کارشان افزایش بهره وری بنگاه اقتصادی شماست

 

 خدمات مالی حسابداری

 

work
work
work
work

 

 

خدمات اداری

 

work
work
work
work

برخی از مشتریان ما

John Doe
صحت آزمای کاسپین
John Doe
 اتاق اصناف بابل
John Doe
مهان سازه دماوند
John Doe
 پتروشیمی مسجد سلیمان
John Doe
آرمان شیمی
John Doe
مجموعه چاپ سام
John Doe
مجموعه قصر ماهی
John Doe
صنایع غذایی تردک
John Doe
حامی سازه آسایش
John Doe
 اتاق اصناف بابلسر
John Doe
آراینده ساز پیرایه
John Doe
 اداره پست سرخه
John Doe
اداره پست مهدی شهر
John Doe
مجموعه عینک چلسی
John Doe
 حمل و نقل بین المللی راتوک
John Doe
 ساختمانی رویین دژ بتن
John Doe
سپهر آتیه مبین
John Doe
 مجموعه رستورانهای نح
John Doe
مرغ اجداد مازندران
John Doe
اتاق اصناف دامغان
John Doe
برق افشان البرز
John Doe
طلوع مامطیر طبرستان
John Doe
کلانسرا پیشرو طبرستان
John Doe
حمل دیاکو ترابر آسیایی